Logopedie voor kinderen

multi culturele rij kinderen

Mondgedrag

Eet- en drinkproblemen

 • niet goed zuigen

 • vaak verslikken

 • niet of onvoldoende kauwen

Afwijkende mondgewoonten

 • afwijkend slikken

 • speekselverlies

 • speen-, duim- of vingerzuigen

 • mondademen

Gehoor

Gehoorproblemen

 • na plaatsen van gehoorapparatuur

Auditieve verwerkingsproblemen

 • moeite met taal verstaan zonder duidelijke fysieke oorzaak

Auditief geheugen

 • moeite met het onthouden versjes, liedjes

Taal

Vertraagde taalontwikkeling en

taalontwikkelingsstoornissen

 • laat gaan praten

 • niet durven of kunnen vertellen in de kring

 • in kromme zinnen praten

 • opdrachten en instructies niet begrijpen

 • woordvindingsproblemen

Lees- en spellingsproblemen

 • moeite met auditieve vaardigheden (o.a. auditieve analyse en synthese, rijmen)

 • vermoeden van dyslexie

Meertaligheid

 • het kind heeft problemen in de eigen taal èn in het Nederlands

 

U kunt in korte tijd een indicatie krijgen of hulp ingeschakeld moet worden door het uitvoeren van de SNEL test. Via deze link komt u vanzelf op de website van Kind en Taal.

 

Spraak

Articulatieproblemen, bijvoorbeeld

 • niet goed te verstaan zijn

 • snel en onduidelijk spreken

 • klanken niet kunnen uitspreken

Stotteren/Broddelen

Nasaliteit

 

Via de website van stotteren.nl kunt u de screeningslijst stotteren invullen. Deze SLS geeft u een indicatie of het raadzaam is om een logopedist in te schakelen.

 

Stem

Heesheid

Verkeerd stemgebruik

 

Bovenstaande informatie kunt u als folder kunt u hier downloaden.

Hieronder volgen nog een keer de links naar:

de SNEL test (taal)

de SLS (stotteren)